निर्वस्त्र
उडिरहेका धुवाँ भित्र
नियाँले आफुलाई
हेरें पर
अझै पर सम्म
अनायासै झरेका
आँशुका थोपासँगै
थाहै नपाइ
झरेछु भुइमा
तप्प
तप्प.......


Leave a Reply

Powered by Blogger.