नभन भो आफ्नै मान्छे, आफ्नै सँग घात हुन्छ 
तिमी भन्छौ जुन राम्रो जुन सँग नि रात हुन्छ 

दिन्छ प्रकाश दियालोले आफु जली गएपनि 
हास्ने फुलको वरिपरी काँडाहरुको खात हुन्छ 

भन्न खोज्छन् सधैं हासँ हल्लिएर पातहरु 
नसुसाउने समुन्द्रको पनि आफ्नै जात हुन्छ 

कस्ले भन्छ सुर भित्र बेहोशीको नशा हुन्छ 
पिइ हेर दुग्ध मह त्यहाँ बढी मात हुन्छ 


Leave a Reply

Powered by Blogger.