बाँच्दा बाँच्दै आफैसँग लुटिएछु तिमीबाटै 
सँगै तर्न खोज्दा जङ्घार् छुट्टीएछु तिमीबाटै 

धेरै लेखें धेरै पढें जिन्दगी यो तिम्रोलागी 
सम्बन्धको डोरी बनि चुट्टीएछु तिमीबाटै 

बोली रह्यौ तिमी मात्रै मौका कुनै दिएनौ'नी 
एकोहोरो त्यो बोलीले कुटिएछु तिमीबाटै 

आधा स्वप्न बिधाताले आधा तोड्यौ तिम्ले 
काँच सरि मन थियो फुटिएछु तिमीबाटै 

बाँच्दा बाँच्दै आफैसँग लुटिएछु तिमीबाटै 
सँगै तर्न खोज्दा जङ्घार् छुट्टीएछु तिमीबाटै


Leave a Reply

Powered by Blogger.